projektiranje

Projektiranje

Na temelju dugogodišnjeg iskustva tim naših stručnjaka kvalitetno i brzo projektira kompletna tehnička rješenja strojarskih i elektro instalacija vaših objekata u graditeljstvu. Svaki korak projektiranja usklađujemo sa vašim željama i potrebama poštivajući važeće zakone i propise.

Izvođenje

Izvođenje

Temeljem dugogodišnjeg iskustva tim naših instalatera kvalitetno i brzo izvodi kompletna tehnička rješenja strojarskih i elektro instalacija prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji vaših objekata u graditeljstvu.

Nadzor

Nadzor

Temeljem dugogodišnjeg iskustva tim naših inženjera kvalitetno obavlja nadzor strojarskih i elektro instalacija prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji vaših objekata u graditeljstvu. Nadzor je djelatnost kojom mi kao odgovorne osobe osiguravamo cjelokupnost i kvalitetu konačno izvedenog proizvoda.

Održavanje

Održavanje

Na temelju dugogodišnjeg iskustva tim naših instalatera kvalitetno obavlja održavanje svih postojećih strojarskih i elektro instalacija vaših objekata u graditeljstvu. Svaki objekt za sebe je jedinstven i zbog te činjenice traži temeljit i kvalitetan pristup održavanju istog.